OPIS

Kadrovsko – pravno področje je zelo široko. Strokovnjaki HR Life so vam na voljo tudi za ostale storitve po vaši meri.

KONTAKT

030 710 001 / 051 349 410
info@hr-life.si

 • CELOVITA PODPORA V VSEH KORAKIH KADROVSKEGA CIKLA (HR CYCLE) V PODJETJU
 • PRIPRAVA KADROVSKEGA KOLEDARJA AKTIVNOSTI
 • REVIZIJA OBSTOJEČEGA STANJA IN PRIPRAVA AKCIJSKIH NAČRTOV ZA IZBOLJŠANJE KLJUČNIH KADROVSKIH CILJEV (KPI)
 • MNENJSKA RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA IN PRIPRAVA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA DVIG ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH
 • NAČRT IZREDNIH RAZMER (BUSINESS CONTINUITY – CONTINGENCY PLAN)
 • FORMALIZACIJA DOLGOTRAJNEGA DELA OD DOMA
 • PROGRAMI USPOSABLJANJA IN UVAJANJA V DELO (ONBOARDING)
 • BLAGOVNA ZNAMKA DELODAJALCA (EMPLOYER BRANDING)
 • DRUŽBENA ODGOVORNOST DELODAJALCA (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
 • INTERNA USPOSABLJANJA IN DIGITALIZACIJA POSTOPKOV USPOSABLJANJA
 • UVEDBA PROGRAMOV MENTORSTVA
 • OCENJEVALNI CENTER (ASSESSMENT CENTERS)
 • PRIPRAVA RAZVOJNIH NAČRTOV ZA VAŠE ZAPOSLENE
 • OUTPLACEMENT
 • COACHING (VSI NIVOJI)
 • UVEDBA SISTEMA ZA NAGRAJEVANJE PREDLOGOV ZA IZBOLJŠAVE
 • TEAMBUILDINGI IN OSTALE PRIREDITVE DELODAJALCA
 • REVIZIJA OCENE TVEGANJA ZARADI EPIDEMIJE COVID-19
 • UVEDBA POTREBNIH UKREPOV ZA PREPREČEVANJE OKUŽB S COVID-19
 • DIGITALIZACIJA ARHIVSKE DOKUMENTACIJE
 • OSTALI KADROVSKI PROJEKTI PO VAŠI MERI