OPIS

Je tudi vaša kadrovska služba preobremenjena z delom, ki nima velike dodane vrednosti, vendar ga je potrebno opraviti? So vaši kadrovski postopki in IT sistemi zastareli in ne omogočajo funkcionalnosti, ki bi z relativno majhnim finančnim vložkom razbremenile kadrovsko službo? Se nima nihče časa ukvarjati z izboljšavami in implementacijo boljših sistemov?

KONTAKT

030 710 001 / 051 349 410
info@hr-life.si

OPTIMIZACIJA KADROVSKIH PROCESOV IN IT SISTEMOV

Optimizacija obstoječih procesov je ključnega pomena za vsa podjetja in vse oddelke, saj oddelku omogoča, da se najprej razbremeni nalog z nižjo dodano vrednostjo in se nato lahko osredotoči na naloge z višjo dodano vrednostjo in strateške cilje podjetja.

Strokovnjaki HR Life imajo bogate praktične izkušnje na področju stalnih izboljšav ter metodologije LEAN, zato lahko za vaše podjetje pripravimo celovit sistem optimizacije kadrovskih procesov in kadrovskih IT sistemov. Popolnoma se prilagodimo vašim ciljem in željam ter vam predlagamo rešitve, ki so se izkazale za najboljše prakse v ostalih podjetjih. Osredotočimo na izboljšave z večjo dodano vrednostjo ob upoštevanju hitrosti implementacije, učinkovitosti ter finančnega učinka

Poskrbimo za vse faze projekta, od popisa obstoječega stanja procesov in dela v HR, do končne implementacije sprememb.

UVEDBA LEAN KULTURE V HR

Kaj sploh je vitka (»lean«) organizacija in kakšna je vloga kadrovske službe pri tem?

Strokovnjaki HR Life vam pomagamo izvesti vse potrebne korake, da bo vaša kadrovska služba postala strateški partner v vašem podjetju ter s tem aktivno pripomogla k doseganju ciljev vašega podjetja.

Skupaj z vami pripravimo celovito rešitev, kako uvesti »lean« kulturo v HR oddelku glede na strategijo in potrebe vašega podjetja.