OPIS

Prepustite skrb za vaše vsakodnevne kadrovske in pravne izzive izkušenim strokovnjakom HR Life. Nudimo vam svetovanje, podporo in izvedbo vseh operativnih kadrovskih procesov.

KONTAKT

030 710 001 / 051 349 410

info@hr-life.si

OPERATIVNO KADROVSKO-PRAVNO SVETOVANJE

Vaši kadrovski ekipi nudimo vso potrebno strokovno, pravno in vodstveno podporo, da lahko premostijo dnevne izzive na kadrovskem in pravnem področju, v kompleksnejših situacijah pa izzive pomagamo razrešiti tudi na vaši lokaciji. Obveščamo vas o pomembnih novostih in spremembah na kadrovskem in pravnem področju ter vam pomagamo ustrezno prilagoditi poslovanje.

Ves čas skrbimo za prenos najboljših praks med podjetji, s katerimi sodelujemo, ter med našimi strankami vzpostavljamo mostove, ki odpirajo možnosti za medsebojno poslovno sodelovanje.

SKLADNOST POSLOVANJA NA KADROVSKEM PODROČJU

Vsakega delodajalca, ne glede na velikost podjetja, predpisi zavezujejo k skladnosti poslovanja. Poleg finančnega vidika skladnosti poslovanja je ta zelo pomembna tudi na delovnopravnem področju, področju varstva pri delu, varstva okolja ter požarne varnosti, večina delodajalcev pa je poleg tega dolžna poslovati še skladno s standardi kakovosti na svojem področju poslovanja.

Da ne boste negativno presenečeni v primeru obiska inšpektorja ali presojevalca, ekipa HR Life na operativni ravni sproti poskrbi za skladnost vašega kadrovskega poslovanja s predpisi in standardi, ki vas zavezujejo. V sodelovanju s partnerji opravimo skrben pregled na področju varstva pri delu, varstva okolja ter požarne varnosti ter poskrbimo za pripravo akcijskega načrta za odpravo neskladnosti

REORGANIZACIJE, ODPOVEDI POGODB O ZAPOSLITVI IN DISCIPLINSKI POSTOPKI

Imate potrebe po reorganizaciji poslovanja in vas skrbi, kako boste pravilno izpeljali postopke in morebitne tožbe zaposlenih?

Strokovnjaki HR Life imamo na tem področju veliko praktičnih izkušenj ter vpogled v aktualno sodno prakso. Individualno se posvetimo vsakemu vašemu izzivu na tem področju ter skupaj z vami najdemo najustreznejšo pravno rešitev za vsako vašo konkretno situacijo. Skupaj z našo partnersko odvetniško družbo poskrbimo tudi za kvalitetno zastopanje vašega podjetja v morebitnih sodnih sporih.

VZPOSTAVITEV MEHANIZMOV ZA PREPREČEVANJE IN POROČANJE MOBINGA TER DRUGIH NEPRAVILNOSTI V PODJETJU TER VODENJE RAZISKAVE V PRIMERU PREJETE PRIJAVE

Trpinčenje na delovnem mestu je zelo aktualna tema, s katero se srečuje vedno več delodajalcev.

Strokovnjaki HR Life poskrbimo za celostno ureditev tega področja v vašem podjetju, v primeru prejetih prijav pa za vas tudi vodimo preiskavo primera in izvedbo potrebnih sankcij zoper kršitelje. Po potrebi zberemo dokaze proti kršiteljem tudi ob sodelovanju naše partnerske detektivske družbe.

PREPREČEVANJE ALKOHOLIZIRANOSTI NA DELOVNEM MESTU

Strokovnjaki HR Life poskrbimo za pripravo in implementacijo pravilnika o preprečevanju alkoholiziranosti na delovnem mestu ter vam s pomočjo partnerske detektivske družbe zagotovimo vso potrebno operativno podporo v primeru, da želite naključno ali ciljano izvesti testiranje alkoholiziranosti v podjetju. Skupaj z vami presodimo vsak konkreten primer kršitve ter izvedemo ustrezne pravne postopke za sankcioniranje kršiteljev.

REŠEVANJE INVALIDSKE PROBLEMATIKE

Ekipa HR Life skupaj z vami poišče najboljše rešitve za vašo invalidsko problematiko z namenom optimizacije stroškov vašega poslovanja in zaposlovanja ustreznega kadra. Poskrbimo za ustrezno nadomestno izpolnitev kvote, selekcijski postopek za zaposlitev invalidov ali vam pomagamo identificirati in sistemizirati delovna mesta, primerna za delavce z invalidskimi omejitvami.

V primeru, da želite v svojem podjetju zmanjšati število delovnih invalidov ali invalidov, ki nimajo statusa delovnega invalida, brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi, s pomočjo naših partnerskih invalidskih podjetij preverimo možnosti prezaposlitve k drugim delodajalcem ter preverimo druge možnosti za zmanjšanje števila delavcev z invalidskimi omejitvami v okviru razpoložljivih sredstev.

Po potrebi izvedemo tudi ustrezen postopek pri Komisiji za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki je obvezna procesna predpostavka za kasnejšo odpoved pogodbe o zaposlitvi delovnih invalidov ali invalidov, ki nimajo statusa delovnega invalida, brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi.

ZAPOSLOVANJE

Strokovnjaki HR Life skupaj z vami ocenimo potrebe po novih kadrih in njihovih kompetencah. S pomočjo partnerskih podjetij, specializiranih za iskanje in selekcijo kadra, poskrbimo za učinkovito in visokokakovostno iskanje in selekcijo kadrov v Sloveniji in tujini ter po potrebi uredimo tudi delovna dovoljenja za kadre iz tujine.